ზრდასრული ძაღლი

სრულყოფილი და დაბალანსებული საკვები ზრდასრული ძაღლისთვის